Næringsmiddeltoget fikk NHOs miljøpris. – Når mange bruker toget blir det raskere og billigere

Et tett og godt samarbeid har skapt vekst på Nordlandsbanen som vekker oppsikt.