Regjeringens veikart for grønt industriløft viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Veikartet ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre i Stavanger torsdag.

I veikartet vies én av 102 sider til fakta om Rana kommune.

Dette tiåret skal Norge mer enn halvere sine klimagassutslipp. Industrien er en viktig drivkraft for å ta Norge inn i lavutslippssamfunnet, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Vi skal gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i nyere tid. Regjeringen vil få fart på norsk næringslivs muligheter i det grønne skiftet. Veikartet peker ut kursen for tidenes grønne industriløft. Sammen skal vi skape flere lønnsomme jobber, få opp investeringene på fastlandet, øke eksporten og bidra til utslippskutt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier følgende i en kommentar til Rana Blad:

– Industrien i Nordland er svært offensiv og har flere spennende nyetableringer på blokka innen blant annet hydrogen, batterier og CCS. Dette kommer i tillegg til prosjekter innen eksisterende prosessindustri for å kutte utslipp og bli enda grønnere. Industrien her er med andre ord godt posisjonert i det grønne industriløftet, og Nordland befester sin posisjon som en av Norges mest sentrale industriregioner.

I pressemeldingen sier Vestre videre:

– Vi legger nå fram 100 tiltak for å styrke grønn industri i hele landet. Målet er å få fortgang på store grønne industriprosjekter i både eksisterende og nye næringer, slik at vi sikrer verdiskaping og velferd for framtida. Dette er å skape og dele i praksis, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

I veikartet peker regjeringen på syv innsatsområder med store vekstmuligheter: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO₂-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri. Regjeringen vil legge til rette for en raskere utvikling av prosjekter innenfor disse områdene, blant annet gjennom sterkere kapitalvirkemidler.

- Regjeringen har i dette dokumentet lagt et rammeverk og vist frem verktøykassen sin. Nå må verktøyene tas i bruk og innholdet konkretiseres. Første anledning for å gjøre det er i regjeringens batteristrategi som snart kommer, kommenterer Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.