Næringstrafikken til den aktive dalen ble sterkt begrenset av at fylkeskommunen ikke sjekket kvaliteten på stålbjelkene til ei bru. – Jeg er rystet over at de ikke raskt avklarte bruas faktiske bæreevne