Nærmere 30 prosent av fangene døde i løpet av året denne leiren eksisterte. Nå skal krigsminnene på Saltfjellet fredes