Nasjonalt er Senterpartiet veldig på hugget for å realisere storflyplassen på Hauan. – Vi kommer til å arbeide mot Hauan til det siste vedtaket er fattet og spaden er satt i jorda