Gå til sidens hovedinnhold

– Naturlig at Helse Nord tar utgangspunkt i Sandnessjøen som hovedsykehus

Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag skal fylkestinget i Nordland votere over fylkesrådets innstilling til vedtak i sykehussaken på Helgeland. Tomas Norvoll presierer innholdet i innstillinga i en pressemelding.

– Fylkesrådet har vektlagt styrevedtaket i Helgelandssykehuset i sin innstilling til ny sykehusstruktur. Vedtaket forskyver tyngdepunktet for sykehusstrukturen sørover på Helgeland. Da er det naturlig at Helse Nord tar utgangspunkt i Sandnessjøen som hovedsykehus, samtidig er det svært viktig å få et akuttsykehus lagt til Mo i Rana, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

I tillegg til akuttfunksjonen ved sykehuset på Mo, mener fylkesrådet at de ortopediske tilbudene må utvikles videre.-Vi anbefaler fylkestinget å legge tung vekt på at befolkningen på hele Helgeland må ha et trygt og framtidsrettet helsetilbud. – Det innbefatter et godt fødselstilbud og tjenester innen psykiatri og rus, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådet er tydelig på at begge sykehus må ha fødetilbud, og i tillegg mener det at nytt DMS må vurderes i Mosjøen, og at det distriktspsykiatriske miljøet blir videreutviklet i Mosjøen.

Waage jobber fortsatt for et større sykehus på Mo: – Dette vil gi det beste tilbudet på Helgeland

– I Mosjøen bør Helse Nord bygge opp et tungt fagmiljø knyttet til psykiatri og rus, sier Norvoll.

For å gi befolkningen et nært og godt helsetilbud, er det viktig at de distriktsmedisinske sentrene gis et bredt innhold, mener fylkesrådet.

– Slik vil flest mulig helsetjenester tilbys nært hjemstedet. Samtidig må det sikres et tilstrekkelig pasientgrunnlag for å opprettholde akuttsykehus, sier Norvoll.

Les også

Alstahaug-ordføreren: – Jeg frykter at det lille sykehuset på Mo, og som nå ligger i forslaget til fylkesrådet, lett kan vokse seg til en større enhet

Fylkesrådet mener Helse Nord i den videre prosessen med utredning og avgjørelse av sykehusstruktur må ha et særskilt fokus på rekruttering til spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Det prehospitale tilbudet får også tydelig fokus i innstillingen, gjennom krav om gode og sikre transportordninger, med tilstrekkelig kapasitet for ambulansetjenester og annen pasienttransport for hele Helgeland. Fylkesrådet ønsker i tillegg tett dialog med kommunene som eventuelt mister sitt sykehus, og vil sammen med dem se på hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes.

– Nedlegging av sykehus medfører ytterligere tap av statlige kompetansearbeidsplasser i kommunene som rammes. Vi forventer at Staten har et særskilt fokus på etablering av statlige arbeidsplasser i de aktuelle kommunene, sier Norvoll, står det i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken