Naturvernforbundet ber flere kommuner om å utsette kantslått