Naturvernforbundet ber kommunestyret i Meløy si nei til planene om uttak av flere tusen tonn is årlig fra Svartisen.

– Produksjon av isbiter fra Svartisen vil gi helikopterstøy og tungtrafikk som ikke hører hjemme i sårbar høyfjellsnatur. Det kan vi ikke akseptere, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding, og fortsetter:

– Det er nesten ikke til å tro at de vil hakke løs på Svartisen, samtidig som breen smelter i et dramatisk tempo. Bare i fjor trakk breen seg 140 meter tilbake. Å produsere isbiter på denne måten, med CO2-utslipp og støy i den sårbare naturen som rammes så hardt av menneskeskapte klimaendringer, er fullstendig smakløst. Det bør gi en svært dårlig bismak i den eksklusive drinken, for å si det sånn.

Naturvernforbundet har nå skrevet et brev til kommunestyret der de varsler at ved et evt grønt lys vil saken bli påklaget.

Saken skal behandles i kommunens planutvalg torsdag 14. mars.

I brevet heter det blant annet følgende:

Naturvernforbundet vil sterkt fraråde kommunestyret i Meløy å regulere for uttak av is fra Svartisen. Den omsøkte virksomhet, isbitproduksjon med et årlig uttak på 3600 kubikkmeter, medfører helikopterstøy og tungtrafikk i et omfang som ikke kan aksepteres i en sårbar høyfjellsnatur.

Og:

Industrivirksomhet med en betydelig helikoptertrafikk i et åpent brelandskap med vide daler hvor støy bærer langt av gårde, vil ha store negative konsekvenser for fugl, dyreliv og naturmangfold generelt.