Naturvernforbundet: Skrinlegg Hauanprosjektet, det er ingen skam å snu. Det er derimot en skam å fortsette

Naturvernforbundet ber Rana kommune og PLU om å skrinlegge flyplassplanene.

Naturvernforbundet ber Rana kommune og PLU om å skrinlegge flyplassplanene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vi vil karakterisere denne totale mangelen på å ta lokalt ansvar for Norges CO2-forpliktelser som et svik mot ungdommen og neste generasjoner, skriver styret i Naturvernforbundet.

DEL

Leserbrev Hauan flyplass: Vi må si nei til økte CO2-utslipp og ytterligere tap av naturmangfold                                                      

I dag fredag 24. mai går ungdommer i 114 land ut i en ny verdensomspennende skolestreik mot de menneskeskapte klimagassutslippene. Flyreiser er verstingen i utslipp av CO2 pr. reiste kilometer. Foreldregenerasjonens følelse av flyskam vokser. Bestilte sydenferier blant nordmenn har falt med 25% fra i fjor til i år. Norge har forpliktet seg til å redusere CO2-utslippene med 45% innen 2030.

Den 6. mai la FNs Naturpanel fram en ny alarmerende rapport som advarte mot ytterligere tap av naturmangfold i verden. 75% av landjorda er allerede beslaglagt og sterkt omdannet av menneskelig aktivitet. 83% av våtmarksområdene er ødelagt. Tapet av natur er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene, skriver forskerne fra 50 land som står bak rapporten. Ett eksempel på naturmangfold som tjener oss mennesker, er intakte myrområder. De er gedigne CO2-lager, de er «svamper» under store nedbørsmengder, videre rensesystem for overskytende næringsstoffer i landbruket og leveområde for totalt 75 rødlistede arter i Norge. Flyplasstraséen på Hauan vil ødelegge en rekke myrområder med dybde fra 2 til 8 meter i følge Kommunedelplan for Mo i Rana Lufthavn Polarsirkelen fra 2008 (side 29).

I denne situasjonen planlegger Rana kommune, det lokale næringslivet og Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) ufortrødent videre på flyplassprosjektet på Hauan som om ingen ting har skjedd. I den samme Kommunedelplanen (side 34) ser PLU for seg femdobling av flyreiser til/fra Hauan sammenlignet med dagens passasjertall på Røssvoll hvilket vil gjøre prosjektet økonomisk lønnsomt. Naturvernforbundet anser det som mer sannsynlig at f.eks. nye værkatastrofer i verden vil utløse EU-bestemte restriksjoner på flyreiser. Vi vil karakterisere denne totale mangelen på å ta lokalt ansvar for Norges CO2-forpliktelser som et svik mot ungdommen og neste generasjoner. En storflyplass er heller ikke forenlig med Rana kommunes egen plan for klima og energi som bl.a. sier 30% reduksjon av CO2-utslippene innen 2020.

Men ikke bare det. Hauanprosjektet bærer også preg av pokerspill med kommunens midler. Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt 2,07 milliarder kr. (2018), 1,47 milliarder fra staten, 300 mill. kr. fra Rana kommune og 300 mill. kr. fra det lokale næringslivet. Men staten har ikke bevilget en eneste krone. Hauan står bare oppført på uprioritert liste i Nasjonal Transportplan 2024 – 2029 som er mer for regjeringens ambisjonsliste å regne. Det er et nytt Storting, valgt i 2021, evt. i 2025, som skal ta stilling til og evt. bevilge 1,47 milliarder kr. til Hauan. Fram til da kan mye skje. Det samferdselsminister Jon Georg Dale sa i pressemeldingen sin 5. februar var at PLU får lov til å lyse ut anbudskonkurranse og starte utbygging. Men han understreket samtidig at alt skjer på egen regning og risiko. Til NRKs nettside 26. oktober i fjor sa han det enda sterkere: «Rana tar en betydelig risiko».

Naturvernforbundet er enig med Dale. I tillegg til alt som kan skje med klimautviklingen og flyrestriksjoner, så viser all erfaring med slike anleggsprosjekter at budsjettet sprekker. Hvem skal da betale for budsjettsprekken? Rana kommune?? Det ville i så fall bli helt ødeleggende for kommunens lovpålagte oppgaver innen skole og omsorg. En evt. driftsfase på Hauan er heller ikke avklart. Pr. dags dato er ikke Avinor inne i bildet. En evt. Hauan flyplass kan i så fall bli et evigvarende tapsprosjekt for Rana kommune i de nye tidene vi går i møte.

Befolkningen i Rana har også registrert risikoen ved Hauanprosjektet. En nylig offentliggjort meningsmåling blant 431 ranværinger viste at 68,2% var usikker på eller imot at kommunen skal bruke 300 mill. kr. på ny flyplass (Rana Blad 28.02.2019). Derfor sier vi så sterkt vi kan: Skrinlegg Hauanprosjektet, det er ingen skam å snu. Det er derimot en skam å fortsette.

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn,

May-Lene Meyer, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl, Emma Sivertsen Rølvåg og Dag Johansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken