Vi takker for rask respons fra styreleder i Freyr AS. Problemet er at han svarer ikke på et eneste spørsmål vi har stilt

Ny fabrikk: Sånn kan den ferdige batterifabrikken til Freyr bli seende ut. Fabriken trenger et areal å 700 dekar. Tegning: Norconsult

Ny fabrikk: Sånn kan den ferdige batterifabrikken til Freyr bli seende ut. Fabriken trenger et areal å 700 dekar. Tegning: Norconsult

DEL

LeserbrevÅpent svarbrev til styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr AS

Vi takker for rask respons fra styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr AS, samme dag som vårt åpne brev ble offentliggjort. Problemet er at han svarer ikke på et eneste spørsmål vi har stilt. Han kom imidlertid med en klargjørende saksopplysning: Batterifabrikken vil kreve

2,5 – 3,0 TWh (2500 – 3000 GWh) for å produsere batterikapasitet på 32 GWh i året. At vi i Naturvernforbundet trodde at batterifabrikkens energibehov vil bli 32 GWh, skyldtes at Freyrs pressemelding 18. juni ble referert på denne måten i Rana.no samme dag, sitat: «Batterifabrikken vil ha et arealbehov på 700.000 mål, og et energibehov på 32 GWh.», noe verken Dale Sjøtveit eller andre i Freyr AS har korrigert før nå, så vidt vi har registrert.

At batteriproduksjon er såpass energikrevende reiser på den annen side grunnleggende spørsmål til menneskeheten. Kort sagt, energieffektiviteten er mye lavere enn vi, og sikkert mange med oss, har vært klar over. Ny teknologi vil nok på sikt bedre energieffektiviteten i batteriproduksjon en del, men det blir en lang vei å gå fra et dårlig utgangspunkt.  Til syvende og sist vil det hele stoppe opp i møte med fysikkens lover og det faktum at jorda er et avgrenset økosystem - inkludert en begrenset mengde sjeldne metaller som trengs (kobolt, litium m.fl.).

Vi har ingen planet B som ungdommen så tydelig har gjort klart for oss i skolestreikene. Hvis batterier skal ta over som energibærer for olje og gass 100%, så vil det biologiske mangfoldet på jorda bli ødelagt i fornybarheten og «det grønne skiftet» sitt navn. FNs Naturpanel la i mai fram en advarsel til menneskeheten om at tapet av biomangfold, først og fremst gjennom arealbeslag, nå har kommet så langt at ytterligere naturtap er en like stor trussel mot menneskehetens framtid som klimaendringene (se f.eks. «Ny rapport om naturens tilstand» NRKs nettavis 06.05.19). Et eksempel på de truende utviklingstrendene er den tiltagende insektdøden. Vi må m.a.o. både fase ut fossil energi og stoppe videre nedbygging av natur.

Så derfor Torstein Dale Sjøtveit og Freyr AS: Dere må klare dere med det kraftoverskuddet på ca. 6 TWh som vi har i Nordland. Dere har likevel en buffer på 3,0 – 3,5 TWh av overskuddskraft tilgjengelig i forhold til kraftbehovet til en fullt utbygget batterifabrikk på Mo. Gevinsten er at dere da kan gå ut i markedet å reklamere med at 1) batteriene fra Mo er produsert uten at ny natur er ødelagt her og at dere 2) har hentet hjem 2,5 – 3,0 TWh vannkraft, gjort den kortreist og spart den for et overføringstap til Europa på ca. 20 %, dvs. rundt 0,5 TWh = 500 GWh, halvparten av dette til Sør-Norge (kilde vedr. linjetap: ”Rapport om potensialet i Norge – Energieffektivisering” Siemens og Bellona 2007).

Til slutt vil vi minne deg på et par spørsmål vi stilte i vårt første åpne brev som vi og allmennheten ikke har fått svar på: Hvor seriøst er prosjektet når dere snubler alt i første runde ved å innlevere en søknad om vindmålemast på Laupen som ikke kan realitetsbehandles i kommunen pga. manglende dokumentasjon i henhold til plan- og bygningslovens krav og byggesaksforskriften (SAK 10)? Og hvorfor slikt hastverk med et vindkraftprosjekt på Sjonfjellet som dere verken trenger eller ligger an til å få igjennom? Er det vindkraftkonsesjonen som er Freyrs egentlige agenda og som dere etterpå kan selge med god fortjeneste til et utenlandsk investeringsfond?

Naturvernforbundet i Nordland v/ Bjørn Økern, leder

Naturvernforbundet i Rana og omegn v/ May-Lene Meyer, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags