Nav Rana overtar oppgaver i Lurøy: – Nav Nordland beklager at vi ikke har klart å oppnå enighet om en annen løsning