Nav stoppet utbetalingene til Tove fra Rana fordi en mann i Drammen har hennes personnummer: – Det skal jo ikke gå an!

Tove Winje-Mathisen vet ikke sin arme råd. En mann i Drammen har hennes personnummer, med det resultat at hun blir skattet for hans inntekt, som er så høy at Nav stopper sine utbetalinger til 55-åringen i Rana.