Nordland har landest høyeste sykefravær

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

[Avisa Nordland] I en pressemelding fra NAV kommer det fram at Nordland i år har en økning på 0,1 prosent sykefravær i tredje kvartal sammenliknet fra samme kvartal i fjor. Nordland har høyest sykefravær av fylkene.

Andelen gradert sykemeldte er 23,5 prosent i Nordland. Sykemeldinger for kvinner i Nordland er høyere enn for menn, med henholdvis 25,9 prosent mot mennenes 19,5 prosent. I landet som helhet er andelen gradert sykemeldte på 21,9 prosen.

Varighet

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 3. kvartal 2016 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 45,8 dager. I Nordland har vi en gjennomsnittlig varighet på 57,4 dager. Aust-Agder har lengst gjennomsnittlig varighet på 58,4 dager, mens Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 34,3 dager.

- Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes.

Utvikling innenfor de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2017 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,6 prosent) og finansiering/forsikring (6,9 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen jordbruk, skogbruk og fiske (3,7 prosent). Størst økning fra 3. kvartal 2016 finner vi i forretningsmessig tjenesteyting hvor sykefraværet har økt med 12,6 prosent. Størst nedgang er det i næringen jordbruk, skogbruk og fiske med nedgang på 25,6 prosent.

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,4 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,3 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 9,8 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (34,5 prosent) og psykiske lidelser (15,7 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene. Til sammen svarer disse to diagnosene for over halvparten av sykefraværstilfellene i fylket i 3. kvartal 2017.

Høyest sykefravær i Ballangen

Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 11,8 prosent. Lavest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Moskenes med 3,9 prosent og Lurøy, Herøy og Rødøy med 4,7 prosent.

Artikkeltags