Nav og Trygderetten får til sammen 45 millioner kroner for å håndtere trygdeskandalen

Av
DEL

Nav får 40 millioner kroner ekstra, mens Trygderetten får 5 millioner kroner, for å håndtere trygdeskandalen, foreslår regjeringen.

Pengene tildeles i 2020, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

– Å rydde opp i EØS-saken krever både tid og ressurser av Nav. Vi må sikre at også andre sårbare grupper som mottar tjenester fra Nav får best mulig oppfølging mens arbeidet pågår. Målet er blant annet å unngå lengre saksbehandlingstider, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Det er usikkert hvor mange saker som etter NAVs nye behandling vil bli anket til Trygderetten, men regjeringen forventer en økning i antall anker. Trygderetten styrkes dermed med 5 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til flere rettsmedlemmer.

Torsdag ble det også klart at Nav-saken oversendes til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dem til fengsel, som følge av at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land.

I om lag 2.400 saker har Nav sendt ut urettmessig fått krav om tilbakebetaling av stønad.

Saken ble kjent for offentligheten i slutten av oktober.

Artikkeltags