Navneforvirring utenfor Mosjøen: - Jeg har prøvd å gjøre Kartverket oppmerksom på dette

Ved Fustvatn hersker det en navneforvirring. Hvor er Innerhaugen og hvor er Ytterhaugen?