Statistisk sentralbyrå la i dag fram ferske folketall. De viser at utviklingen i alle de tre nordlige fylkene er negativ. I Nordland har befolkningen sunket med 333 innbyggere fra årets start til utgangen av første kvartal. Av de større kommunene er det bare Bodø og Sortland (begge med en pluss på 41) som har befolkningsvekst.

I Rana gikk man fra 26.315 innbyggere 1. januar til 26.298 1. april, en nedgang på 17 innbyggere (0,06 prosent). Rana hadde et fødselsunderskudd på sju og en netto utflytting på ti personer. Sammenlignet med første kvartal i fjor er det likevel en økning på 86 personer.

På Nord-Helgeland er det kun Lurøy som kan vise til befolkningsvekst i første kvartal. De har lagt på fire nye innbyggere, og har dermed en total på 1.908. Det er en vekst på 0,2 prosent. For Lurøy er det motsatt - sammenlignet med for ett år siden har det blitt sju færre innbyggere.

Nesna har en nedgang i første kvartal på 8 til 1.784 innbyggere (-0,4 prosent), Hemnes på 22 til 4.479 (-0,5), Træna på 4 til 452 (-0,9) og Rødøy på 12 til 1.226 (-1,0). Hemnes har en oppgang på 13 sammenlignet med første kvartal i fjor, mens de andre kommunene på Nord-Helgeland også har en negativ utvikling sammenlignet med tallene fra ett år tilbake.

Vefsn har en tilbakegang i første kvartal på 0,4 prosent - eller 51 innbyggere. Befolkningen er nå 13.352. Alstahaug har en minus på åtte (-0,1 prosent) til 7.407 innbyggere. Brønnøy ligger forholdsvis stabilt, og har gått fra 7.916 innbyggere til 7.915. Fra utgangen av første kvartal i fjor til samme tid i år har Vefsn en nedgang på 105 innbyggere, Alstahaug på 43 og Brønnøy på 26.