Årsmøtet i Rødt Nordland beklager sterkt at fylkesmannen har snudd i saken om å hente ut is til verdensfiffens drinker. Uttaket skjer ved innfartsåren til Lahku Nasjonalpark og like ved Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark. Men med helikoptertrafikken og støyen så påvirker dette begge nasjonalparkene.

Mens vi står overfor store globale utfordringer blir det planlagt å ha flere tusen helikopterflyginger inn mot Svartisen for å hente ut isblokker som skal bli til isbiter. Disse skal så bringes videre ut i verden til drinker blant annet i presidentsuiter og på luksusyachter.

Etter nedlegging av mange industriarbeidsplasser har vi stor forståelse for at kommunen er på jakt etter nye arbeidsplasser. Men ikke at de dermed ønsker 6000 helikopterløft inn i nasjonalparken hvert år. Spesielt støyen fra helikoptre, og den potensielle ødeleggelsen av turistnæringen ved Norges nest største isbre, har vært lagt vekt på.

Kommunen fattet sitt vedtak tidligere uten å ta hensyn til hva folk som bor i området mener, og heller ikke ble hensyn til miljø, reindrift, friluftsliv eller støyvirkning vurdert. På bakgrunn av dette krevde fylkesmannen ny behandling av saken begrunnet i saksbehandlingsfeil. Det lokale firmaet Svaice har sammen med kommunen presset på for å komme i gang, og nå har altså fylkesmannen trukket sin innsigelse.

Vi i Rødt Nordland er imot at vi på denne lite bærekraftige måten skal sette Nordland og Norge på verdenskartet av miljøfiendtlighet og ødeleggelse av friluftslivet.

Synne Bjørbæk,

fylkestingskandidat for Rødt Nordland