Det er på egne sider Nesna kommune onsdag formiddag melder at kommunen har inngått avtale med UDI om drift av akuttmottak for flyktninger.

Kommunens akuttinnkvartering har totalt 150 plasser, og flyktningene kan tas imot gradvis. Avtalen med UDI har kommet i stand som en følge av den ventede tilstrømmingen av flyktninger til Norge, blant annet grunnet krigen i Ukraina.

I meldingen fra Nesna kommune heter det videre at det som en følge vil være behov for å ansette flere medarbeidere. Disse stillingene vil bli lyst ut raskt.

Videre heter det er at det også vil være behov for å oppgradere kommunale boliger i kommunen, deriblant den tidligere Elevheimen.

LES OGSÅ (+): Nesna skal ta imot 150 flyktninger - de første kommer mandag. – Mange som allerede har henvendt seg for å kunne hjelpe med bolig, arbeid, klær og slikt