Ingen enighet om å avbryte arbeidsstansen på Nord: - Jeg svarte ledelsen at det ikke er noe de kan gjøre, at det er for seint nå