Waage om nedleggelsen på Nesna: - Uakseptabelt

DEL

Ordfører i Rana, Geir Waage, sier i en pressemelding at han mener nedleggelsen av studiestedet på Nesna er uakseptabelt.

- Dersom forslaget om nedlegging førskolelærerutdanning og lærerutdanning på Nesna blir vedtatt vil det ha dramatiske følger for Nesna kommune. Dette forslaget er uakseptabelt. Helgeland vil trenge mange nye førskolelærere, lærere og sykepleiere og i årene framover.  Helgeland som den industrielle og økonomiske motoren i Nordland har også et behov for forskning og utvikling og økt samarbeid med industri og næringsliv. Her har Nord universitet et samfunnsoppdrag.

En nedleggelse av virksomheten på Nesna vil bety at Helgeland som region kommer svekket ut i forhold til å nå disse målsettingene.   Samtidig er det lagt opp til at Rana ikke skal være campus, men et studiested. Hva dette betyr i praksis er uklart. Jeg vil avvente hva styret sender ut på høring, så må saken til behandling i kommunestyret og i regionrådet, sier Waage.

Artikkeltags