Ønsker å gi en rask avklaring til ansatte: – Etter styrevedtaket går vi nå over i en ny fase med omstilling

Ledelsen i Nord Universitet skjønner at ansatte er frustrerte, men ber dem nå se framover til omstillingsfasen.