Sp på Nord-Helgeland: Nord universitet må ivareta årelange utdanningstradisjoner og kunnskapsmiljøer

Forfatterne av dette leserbrevet appelerer til det politiske miljøet på Helgeland om å sikre at Nord universitet styrker og ivaretar Campus Nesna.

Forfatterne av dette leserbrevet appelerer til det politiske miljøet på Helgeland om å sikre at Nord universitet styrker og ivaretar Campus Nesna. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ivareta/styrk høyere utdanning på Helgeland.

DEL

LeserbrevNord universitet, campus Nesna, feirer i år sitt 100 års jubileum som lærerutdanningsinstitusjon. Studiestedet er bygd opp gjennom en århundrelang tradisjon der studenter og lærere er tett på hverandre i et lite lokalmiljø med god tilgang på godt utstyrte forelesningssaler og spesialrom for naturfag, kunst og håndverk, idrett, drama og musikk. Et konferansesenter for læring over nett med studenter på studiesentre utenfor campus Nesna er også etablert. Institusjonen har i en årrekke hatt studier med god gjennomstrømning og høy score på studiebarometrene.

Helgeland er en region med stor vekst i innovasjon og næringsliv knyttet til industri, jordbruk, handel, havbruksnæring og turisme. Regionene på Helgeland er avhengige av god rekruttering av lærere og sykepleiere for å opprettholde gode tjenestetilbud til innbyggerne. Her har Høgskolen i Nesna vært en viktig premissleverandør som har sikret godt kvalifiserte medarbeidere langt utover egen region.

Tradisjonelt har Helgeland vært en region med lav andel av høyere utdanning. For å imøtekomme utviklingene i næringslivet blir det særlig viktig at det politiske miljøet legger til rette for at utdanningene på Helgeland styrkes. Norge opplever i dag stor mangel på kvalifiserte lærere og det er særlig viktig at etablerte utdanninger og forskningsmiljø styrkes for å møte disse utfordringene også på Helgeland.

Det appelleres i denne sammenheng til det politiske miljøet på Helgeland om å sikre at Nord universitet styrker og ivaretar regionale behov for forskning og utdanning

Ungdom på Helgeland har ikke mange valg for utdanning i egen region. De har tradisjonelt sett måttet flytte hjemmefra og forlate eget hjemsted for å kvalifisere seg i videregående- og høyere utdanning. Dette er ungdom som i stor grad ikke kommer tilbake igjen på tross av Heimkommardager, Jobbmesse og Vi vil heim prosjekt. Statistikken viser nemlig at det er sammenheng med hvor studenter tar utdanning, velger å etablere seg og stifte familie. For Helgelandsregionen er det derfor viktig å støtte opp om og satse på egen ungdom for å sikre at flere utdannes i regionen og bidrar til fremtidig samfunns- og næringsutvikling på Helgeland.

Nord universitet er nå i gang med en ny utredning av fremtidig studiestedstruktur som skal bidra til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjoner om å bidra til regional utvikling.

Det appelleres i denne sammenheng til det politiske miljøet på Helgeland om å sikre at Nord universitet styrker og ivaretar regionale behov for forskning og utdanning, og det på en måte som skaper kvalitet og ivaretar deres samfunnsmandat utover en rent økonomisk bærekrafts tenkning.

Nord universitet, må ivareta årelange utdanningstradisjoner og kunnskapsmiljøer og styrke deres samfunnsmandat som utdanningsinstitusjon i Helgelandsregionen – en av Norges mest innovative og næringslivsrike regioner.

Senterpartiet i Nesna, Rana, Lurøy, Træna og Hemnes

Artikkeltags