Nesna slår Bodø som førstevalg

Søkertallene til lærerutdanninga på Nesna er gode, og flere har Nesna enn Bodø som førsteønske.