- Vi er klar over at departementet ikke kan avsette styret eller styremedlemmer, og at det bare er kongen i statsråd som har den kompetansen. Det er derfor brevet fra de tillitsvalgte er sendt til statsråd Iselin Nybø

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har skrevet denne pressemeldinga etter at involverte parter nylig sendte et brev til forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

DEL

De plasstillitsvalgte ved Campus Nesna, fra Forskerforbundet, NTL, Utdanningsforbundet og Parat, sendte 1. juli 2019, et brev til Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, (V), der de fagorganiserte varsler om en tillitskrise ved Nord universitet, studiested Nesna. I brev datert 24. juli, svarer departementet, underskrevet av ekspedisjonssjef Knut Børve og fagdirektør Erling H. Dietrichson.

- Vi reagerer sterkt på at brevet til fagforeningene, ikke er underskrevet av statsråden selv, sier leder i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust, i en pressemelding.

Statsråd Iselin Nybø gjestet Helgeland og Nesna tidligere i sommer. Da understreket hun at hun ønsket å møte de menneskene som ble rammet av Nord universitets endring av studiesteder. I et leserinnlegg i Helgelands Blad, sier hun: ”Jeg mener det er en statsråds ansvar å møte innbyggere og interesseaktører ansikt til ansikt ikke bare når det er gode nyheter, men også når de vanskelige og vonde beslutninger tas. Jeg vil ikke ha et samfunn der politikerne gjemmer seg bort i frykt for negative tilbakemeldinger fra befolkning eller presse.”

- Ved ikke å skrive under brevet selv, markerer statsråden avstand til representantene for fagforeningene som har sendt brevet. Hun møter dem ikke ”ansikt til ansikt”, hun viser dem ikke den samme respekt som om hun hadde signert brevet med sitt navn, og vi er dermed usikre på om hun har lest brevet, fortsetter Jenny Myklebust.

Ved at statsråden lar embetsverket svare for seg, gjør hun nettopp det hun i leserinnlegget i HB sa at hun ikke ville gjøre, hun gjemmer seg bort.

Gjennom å la embetsverket svare for seg, godtar hun at ekspedisjonssjefen og fagdirektøren bare gjentar formaliteter om at styret har fullmakt til å endre studiestedsstruktur og de går ikke inn på de spørsmålene som de tillitsvalgte tar opp og som de ønsket svar på fra statsråden.

- Vi er klar over at departementet ikke kan avsette styret eller styremedlemmer, og at det bare er kongen i statsråd som har den kompetansen. Det er derfor brevet fra de tillitsvalgte er sendt til statsråd Iselin Nybø. Hun er et selvstendig medlem av statsråd og hun kan, om hun ønsker det, ta saken opp der, sier Jenny Myklebust.

- I et skriv som ble overlevert styret før styremøtet 26. juni, uttrykte samtlige fagforeninger i Nord universitet manglende tillit til prosessen på flere punkt. Fagforeningene har stilt spørsmålstegn ved arten og graden av medbestemmelse, prosessens tempo og de økonomiske analysene som lå til grunn for innstillinga. Høringsuttalelsen fra et samla kollegium ved Campus Nesna, underbygger varslet fra de tillitsvalgte, understreker Jenny Myklebust.

- Det er statsråd Nybø som må ta stilling til de alvorlige sakene som de tillitsvalgte ved Campus Nesna har tatt opp. Hun kan ikke overlate til embetsverket å bortforklare realitetene gjennom at det bare blir fokusert på formalitetene i saken, avslutter leder i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust, i pressemeldinga.

Artikkeltags