Et klart flertall i Nesna kommunestyre sier nei til vindkraft på Sjonfjellet, før Freyr AS har søkt om ny konsesjon