Hørte at Avinor ønsker å legge om banen på Røssvoll slik at den kan forlenges. Koster nesten ingenting i forhold til de to-tre milliardene det vil koste å flytte opp på fjellet.
Er ikke det mer riktig brukl av samfunnets resseurser?