28 prosent av bedriftene sier de vil redusere antall ansatte i løpet av det neste halvåret. NHO spår at jobbveksten vil flate ut.

I siste kvartal har antall ledige stillinger falt markant innen både industri, reiseliv, bygg og anlegg, transport og forretningstjenester, viser det siste økonomiske overblikket til NHO.

Det er ett av flere tegn på at sysselsettingen vil bremse etter en bratt økning i kjølvannet av pandemien.

– Sysselsettingsoppgangen i privat næringsliv ventes ikke å fortsette i samme takt fremover, heter det i rapporten.

Mens hver sjuende bedrift, 15 prosent, sier de vil øke sysselsettingen, skal nesten dobbelt så mange redusere den. Nettotallet er det laveste siden finanskrisen, ifølge NHO.

Usikre tider

Norge går usikre økonomiske tider i møte, mener NHO.

– Vi har et mildt tilbakeslag i vente, tror sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

– Vi har vekst i aktiviteten, men samtidig har vi stemningsrapporter som peker rett ned. Det er litt vanskelig å få tak i bildet, medgir han.

Han viser til at prissjokket og flaskehalsene som kom som følge av koronapandemien og Ukraina-krigen, er i ferd med å avta.

Men samtidig vil energiprisene holde seg høye framover, spår Dørum.

NHO mener usikkerheten særlig er knyttet til tre forhold:

* Hvor dyp og langvarig nedturen rundt oss vil bli.

* Hvordan energiprisene vil utvikle seg, noe som også avhenger av været.

* Hvordan usikkerhet og svak inntektsutvikling vil påvirke atferden til forbrukere og bedrifter.

Spår stort fall i boligprisene

NHO mener også det er god grunn til å tro at også konsumprisveksten vil nå toppen om ikke lenge.

– Det vil på sin side innebære at sentralbanken snart har nådd rentetoppen, heter det i rapporten.

Men NHO spår samtidig et kraftig fall i boligprisene neste år og ser for seg en nedgang på hele 6 prosent.

– Nedgangen er både større og raskere enn ved tidligere episoder med boligprisfall, heter det i rapporten.

(©NTB)