Gå til sidens hovedinnhold

NHO Nordland med tilsvar om læreplassgarantien: Er det noe NHO jobber hardt for, så er det nettopp å skaffe læreplasser i private bedrifter

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ungdom og læreplasser i Nordland.

Er det noe NHO Nordland er særlig opptatt av, så er det å ta samfunnsansvar for å kunne gi ungdom muligheten til å skaffe seg en fagutdannelse.

I Nordland er det til enhver tid nærmere 3000 læreplasser og 80% av disse er i NHOs medlemsbedrifter.

Fra NHO og i NHOs landsforeninger er det stort engasjement for å gi muligheten til opplæring i bedrift og det er også en viktig årsak til at Nordland også er på topp i Norge i forhold til ungdom som velger yrkesfaglig utdanning.

For eksempel i et av de særlige populære fagene som er elektrofaget, var det i vår 105 søkere til læreplass. Det er ca 80 godkjente lærebedrifter i Nordland innen elektro som på dette tidspunktet hadde 453 løpende lærekontrakter, og hvor 65 av de 105 søkerne likevel klarte å få læreplass. Dette tilsier at ca 20% av arbeidsstyrken innen elektrobransjen er lærlinger.

NHO Nordland kan på ingen måte forplikte medlemsbedriftene til å ta inn de 40 læringene som fremdeles stod uten læreplass og uten annet krav «bestått».

Det framstår derfor ubegrunnet og lite nyansert når LO, Fagforbundet og Fellesforbundet i Nordland i leserinnlegg i Rana Blad og Helgelendingen, hevder at NHO Nordland svikter ungdommen. NHO Nordland støtter tiltak som kan bidra til flere læreplasser, men kan ikke signere på løfter som ikke kan holdes. Gir man en garanti, så må man også kunne stå inne for garantien

Les også

NHO svikter ungdommen i Nordland

 

Der det i Norge innenfor enkelte bransjer er gitt læreplassgarantier, er det stilt krav til lite fravær, bestått i fellesfagene og minimum karakteren 3 i programfagene. Det blir også her  gjennomført intervju hos den enkelte bedrift og eleven må vise interesse og motivasjon for faget.

I Norge svinger også konjunkturer og lærlingeinntaket vil av naturlige grunner variere fra år til år. Av den samme grunn vil også muligheten til å kunne gi en forsvarlig opplæring i henhold læreplanen, variere utfra mengden arbeid og oppdrag i bedriftene.

Fra skoleeier sin side må en mest mulig riktig dimensjonering av elevplasser i forhold til mulige læreplasser i bedriftene i Nordland, være den viktigste oppgaven for å sikre læreplasser til «alle». Her forplikter NHO seg i utkastet til Samfunnskontrakt med å bidra med kunnskap om framtidens behov for kompetanse og mulige læreplasser.

Det er flott at LO og Fellesforbundet har underskrevet en læreplassgaranti. Det blir imidlertid interessant å se hvordan denne garantien vil forplikte de samme parter overfor ungdom som har startet et opplæringsløp som viser seg umulig å skaffe læreplass i.

Det som er trist i denne sammenheng, er påstanden om at NHO svikter ungdommen. Er det noe NHO jobber hardt for, så er det nettopp å skaffe læreplasser i private bedrifter. Dette er noe vi også i utkast til Samfunnskontrakt i Nordland forplikter oss til, men vi har ingen juridisk kompetanse til å binde våre medlemsbedrifter i en garanti om læreplass.

Ole H Hjartøy, regiondirektør NHO Nordland

Kommentarer til denne saken