NHO legger mandag fram rapporten Neste trekk. Der lanserer arbeidsgiverforeningen det de omtaler som et veikart for Norge det neste tiåret.

I veikartet tar NHO til orde for kutt i velferdsgoder, flere midlertidige ansettelser og økt privatisering, skriver Børsen.

– Jeg skjønner at dette kan oppfattes som kontroversielt. Men jeg ønsker ikke bråk. Det er ikke slik ment. Vi ønsker å løfte en bred debatt, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

«Partiprogram»

NHO-direktøren skryter av bredden i dokumentet, der digitalisering og klima er blant stikkordene, og kaller det et partiprogram.

– Alt vi gjør framover må være bærekraftig. Staten kommer til å ha færre penger å rutte med de kommende åra. Da må vi sikre bærekraftige jobber, fordi det sikrer skatteinntekter som igjen sikrer velferd. Og dette skal vi selvfølgelig gjøre i god dialog med hele det offentlige Norge, politikken i bredt og ikke minst de øvrige partene i arbeidslivet, sier Almlid.

Private arbeidsplasser

Til Aftenposten sier NHO-direktøren at det trengs rundt 250.000 nye private arbeidsplasser for å opprettholde velferden i 2030. Han innrømmer at det er en ambisiøs målsetting.

– Men det er ikke umulig, sier Almlid.

Blant de ti ambisjonene som NHO har satt seg for 2030 er blant annet at bruttonasjonalproduktet fram til da må øke med 2,3 prosent årlig og at andelen sysselsatte mellom 20 og 70 år må økes til 77,5 prosent. I tillegg ønsker organisasjonen at CO2-utslippene skal ned 50 prosent fra 1990-nivå.

(©NTB)