I morgen kl 0900 lanserer NHO sitt innspill til den kommende nasjonale transportplanen (NTP 2025-2036), skriver NHO i en pressemelding.

– Den 19. September kl 0900 offentliggjør Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sitt innspill til den neste nasjonale transportplanen (NTP). Politikkdokumentet har fått navnet “Samferdselsløftet”. Transport og mobilitet for folk og varer er blant de aller viktigste rammevilkårene for bedriftene i landet vårt. Det samlede innspillet fra bedriftene i NHO-familien er dermed blant de viktigste politiske utspillene fra NHO, og inneholder klare prioriteringer om hva som utgjør gode samferdselsløsninger og hvilke prosjekter som må prioriteres først. Samferdselsløftet er et omfattende, men også et tydelig innspill til samferdselsdepartementet og til politikerne på Stortinget som skal vedta den neste nasjonale transportplanen, står det i pressemeldingen.

Hvorfor er det relevant nå?

Nå er det like etter kommune- og fylkestingsvalget. Nytt fylkesråd jobber med å meisle ut politisk plattform. Det er viktig også at nye kommunestyrer og nye politikere er med på dette viktige løftet for Nordlandssamfunnet.

Tidligere i år har fylkeskommunene vedtatt sine innspill til den kommende transportplanen, og utover høsten bearbeides planen som skal legges frem for stortingsbehandling til neste vår. Stortinget skal vedta ny nasjonal transportplan våren 2024. Den kommende planen gjelder fra 2025 til 2036, skriver NHO.

Hva er innspillene fra NHO?

NHOs innspill består av mer generelle hovedanbefalinger til samferdselspolitikken og kriterier for prioriteringer. Så følger en liste over de kritisk viktige samferdselsprosjektene i Norge. I siste del er det en regional omtale med de høyest prioriterte samferdselsprosjektene for hver region/landsdel. For Nordland er følgende prosjekter prioritert;

E6 Sørfoldtunnelene **Kritisk viktig prosjekt

E6 Narviktunnelen

E10 Å - Fiskebøl

E6 Sørelva- Borkamo

RV 80 Sandvika – Sagelva

Andenes havn

Værøy havn

Røst havn

Nordlandsbanen

Ofotbanen

Viktige næringsveier på fylkesveinettet

Bustneslia

Tosenveien

Ørnes - Glomfjord

Bærebjelken i den nasjonale transportplanen er de statlige samferdselsinvesteringene og omfatter i utgangspunktet ikke prosjekter på fylkesveinettet. NTP er imidlertid også en gjennomgang av transportsystemene, og for de fleste både starter og slutter reiser eller transporter på fylkesveinettet. NHO mener derfor at planleggingen må gjøres ut fra en helhetlig tenking; fra kyst til marked.

– NHO trekker frem Bustneslia og strekningen Mo i Rana - Stokkvågen, Tosenveien og Ørnes-Glomfjord som viktige næringsveier på fylkesveinettet. Rikspolitikerne har søkelys på riksveiene, men de fleste reiser både starter og slutter på fylkesveinettet. NHO Nordland mener at planleggingen derfor må ta utgangspunkt i en korridortenking; fra kyst til marked, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland.

– Det må på plass en annen finansieringsløsning med nok volum for investeringer i næringsveier på fylkesveinettet. Vi kan ikke fortsette å se på at fylkeskommunen planlegger, uten å være i stand til å realisere viktige veiprosjekter. Nå må vi ha en ny måte å finansiere fylkesveiene på, slik at disse strekningene kan realiseres, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland.

Finn løsninger for trafikken i og gjennom Mo i Rana

– Det må utredes en løsning for trafikken gjennom Mo i Rana, også sett i lys av nye etableringer. Både tilkomstveier og E6 gjennom Mo i Rana må finne en bedre løsning. Vi forventer derfor at det blir gjennomført en transportutredning for trafikken i og rundt Mo i Rana slik at bedre løsninger kan komme på plass, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland i pressemeldingen.