Næringslivet i Nordland går så det suser, men Trump, Brexit og mangel på kvalifisert arbeidskraft skaper bekymringer

Regiondirektør i NHO Nordland, Ole Hjartøy, synes en begynnende handelskrig som følge av USAs straffetoll og Brexit gir en del bekymringer for næringslivet i Nordland.

Regiondirektør i NHO Nordland, Ole Hjartøy, synes en begynnende handelskrig som følge av USAs straffetoll og Brexit gir en del bekymringer for næringslivet i Nordland.

Artikkelen er over 1 år gammel

NHO frykter internasjonal handelskrig og mangel på kvalifisert arbeidskraft.

DEL

Nordnorsk næringsliv går så det suser, men det er en del utfordringer for å kunne vokse enda mer i årene foran oss. Det viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

Pilene peke riktig vei. Oljeprisen har steget, fallet i oljeinvesteringene er unnagjort, og det er utsikter til vekst de nærmeste årene.

– Lav lønnsvekst og kronefall har bedret norsk konkurransekraft, og bidratt til et løft i eksporten etter flere år med svak utvikling, sier regiondirektør Ole Hjartøy i NHO i en pressemelding.

Høy stemning

– Stemningen i våre medlemsbedrifter holder seg høy. I de eksportrettede bedriftene er vurderingen av nåsituasjonen den beste på syv år, fortsetter han.

Høyere aktivitet er omsatt i flere jobber. Stadig færre går arbeidsledige. Flertallet av NHO-bedriftene varsler flere ansatte og færre oppsigelser framover.

– Samtidig melder også flere av dem at det blir stadig mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft. På den ene siden kan dette holde veksten tilbake, på den andre siden åpner det muligheter for de mange som fortsatt står uten jobb, dersom de kan skaffe seg relevant kompetanse, sier Hjartøy.

Selv om det ser positivt ut nasjonalt, så er det internasjonale bildet mer urovekkende, ifølge regiondirektøren.

Handelskrig

Han peker på begynnende handelskrig som følge av USAs straffetoll og brexit som nærmer seg:

– Begge deler skaper usikkerhet om framtidige rammevilkår for norske eksportbedrifter. For Nordlands del er viser denne rapporten at vi vil øke eksporten av varer og tjenester fram mot 2020. Etter det må vi gjøre grep skal vi kunne skape flere arbeidsplasser i Nord-Norge. Grepene må gjøres allerede nå. Vi må utdanne mer med riktig kompetanse, vi må styrke vår konkurransekraft og vi trenger likere skatte- og avgiftsvilkår som landene rundt oss, avslutter Hjartøy.

Artikkeltags