Det er i en pressemelding Njordr AS melder at de nå velger å utsette de tidligere omtalte vindkraftplanene på Sjonfjellet. Dette som en følge av selskapet vil vente på Stortinget, som jobber med å vedta endringer i energiloven og plan- og bygningsloven.

Disse endringene er ventet å styrke kommunenes rolle i konsesjonsprosesser, heter det i pressemeldingen.

– Vi vil vente på lovendringene og jobbe tett med kommunen og reindriftsnæringen for å sikre at vindparken på Sjonfjellet blir et best mulig prosjekt for hele lokalsamfunnet, sier daglig leder i Njordr, John Masvik, og fortsetter:

– Vi er overbevist om at et styrket samarbeid med kommunen, lokalsamfunnet og reindriftsnæringen vil føre til bedre løsninger for alle parter, slik at vi kan bygge ut fornybar energi, som Nord-Norge trenger.

I pressemeldingen gir Masvik uttrykk for at en styrkning av kommunes rolle vil være viktig for selskapet i en eventuell konsesjonsprosess.

– Økt kommunal makt er viktig på mange måter. En styrking av kommunens rolle i konsesjonsprosessen vil bidra til en bedre dialog mellom utbygger og lokale interesser, som kan være med på å sikre bedre lokal forankring av prosjektene, uttaler Masvik, og fortsetter

– Rana er en av Norges ti største kraftkommuner, noe som gir regionen et stort konkurransefortrinn for kraftkrevende industri. Ferdig utbygd vil Sjonfjellet Vindpark bevare og styrke det fortrinnet videre. Mer kraft skaper og trygger arbeidsplasser for fremtiden.

Masvik følger opp med å peke på at lokal støtte vil være viktig for selskapet for å få gjennomslag for planene. Det inkluderer også dialog med og samarbeid med reindriftsnæringen, noe selskapet sier de ikke har lyktes med ennå.

– For oss som utbyggere, er det viktig at prosjektene har støtte i lokalsamfunnene. Vi vil bygge mer kraft, for å sikre ny og eksisterende industri god konkurranseevne. Tilgangen på fornybar, ren og rimelig kraft har vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn, uttaler Masvik, og fortsetter:

– Vi ønsker å finne løsninger og en avtale med reindrifta, som sikrer at vindparken kan bygges, samtidig som interessene til reindriftsnæringen ivaretas på en god måte. Dette har vi ikke lyktes med så langt. Vi har også derfor nå et behov for å ta et steg tilbake, i håp om å finne en felles vei fremover sammen

Avslutningsvis i pressemeldingen trekker Masvik frem Fosen-saken og sier at denne har synliggjort den avgjørende betydningen av gode og grundige prosesser.

– For Njordr er det svært viktig at reindrifta på Helgeland er bærekraftig, også etter en vindkraftutbygging. Det pågår nå en viktig debatt, grundige gjennomganger og kunnskapsinnhenting fra flere hold om hvordan reindrift i Norge og fornybar energi skal kunne sameksistere. En utbygging har negative konsekvenser. Det krever kunnskap og reell dialog å sikre at konsekvensene blir så små som overhodet mulig, uttaler han.

Les også

Daglig leder i Njordr: Rana – en motor som vil trenge mer kraft, ikke mindre

Les også

Motvind Sjonfjellet: Å etablere et vindkraftverk på Sjonfjellet er det absolutt motsatte av bærekraftig!