Nord-Helgeland opplever en økning i boligsalget. Spesielt i en kommune har markedet tatt løs