I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 38,4 øre per kilowattime (kWh) torsdag og en makspris på 67,5 øre.

Torsdagens snittpris per kWh er 1,3 øre lavere enn onsdag og 15,004 øre høyere enn samme dag året før, viser. tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele november endte på 38,4 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen torsdag på 67,5 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 8,5 øre lavere enn onsdag og 35,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 83,9 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 22,03 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.