I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 46,5 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 52,2 øre.

Mandagens snittpris per kWh er 2,4 øre høyere enn søndag og 34,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele januar endte på 46,5 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for priser over 70 øre per kWh.

Maksprisen mandag på 52,2 øre per kWh er mellom klokken 15 og 16. Den er 2,1 øre høyere enn søndag og 39,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 62,4 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 35,9 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten og er den laveste i landet.