Særlig var det stor vekst innen reiseliv, industri og havbruk på Helgeland. Frykter mangel på arbeidskraft vil stoppe veksten i nord

Vi har akkurat passert gullalderen. Skal veksten fortsette må vi integrere flere i et arbeidsliv som må bli mindre preget av ensretting.