[iFinnmark]Styret i Barentssekretariatet, som eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune, har besluttet å gi Thomas Nilsen avskjed som redaktør, melder hans egen avis, BarentsObserver.

Bakgrunnen er uttalelser Nilsen har kommet med under striden om hvorvidt avisa skal få løsrive seg fra politisk styring, og undertegne redaktørplakaten. Styret mener Nilsen har opptrådt illojalt overfor arbeidsgiveren.

De ansatte har den siste tiden fryktet at en oppsigelse var på vei, og mandag ga styreleder Stig Olsen beskjed om at Nilsen var ferdig som redaktør.

- Enhver redaktørs plikt

Nilsen er nå avskjediget på dagen fra både redaktørvervet og stillingen som rådgiver for Barentssrekretariatet.

- Jeg har bare gjort nøyaktig det som er en redaktørs plikt, nemlig å forsvare redaksjonell frihet, sier Nilsen i en uttalelse.

Staben i avisa er sterkt opprørte.

- Vi er dypt bekymret over våre eieres avgjørelse i dag om at BarentsObserver ikke kan redigeres etter prinsipper om fri flyt av informasjon og meninger, sier Nilsen og hans kolleger i redaksjonen; Trude Pettersen, Jonas Karlsbakk og Atle Staalesen, i en uttalelse.

- I en tid hvor pressefriheten undertrykkes i Russland, finner vi det dype bekymringsfullt at de politiske lederne i Nord-Norge vil begrense BarentsObservers rolle som en leverandør av nyheter og meninger som kan oppfattes som kritiske til knebling av demokratiske stemmer, skriver de videre.

- En svært mørk dag

Leder Robin Mortensen i Finnmark Journalistlag er svært kritisk til oppsigelsen av redaktøren. De fire nordnorske journalistlagene har tidligere uttrykt sin støtte til ønsket om å undertegne redaktørplakaten.

- Med forbehold om at det er redaktørens offentlige kritikk i saken som har ført til oppsigelsen, så er dette en svært mørk dag for nordnorsk presse. Et gufs fra fortiden med sensurlignende tilstander. Jeg håper dette blir en sak for de ulike fylkestingene, om håndteringen og BOs fremtid, sier han til iFinnmark.

Mange reaksjoner

Twitter lot reaksjonene heller ikke vente på seg da saken ble kjent ved lunsjtider mandag.

- Kjære Børge Brende - tror du må si ifra på nytt om #ytringsfrihet, skriver Greenpeace Norge-leder Truls Gulowsen.

- Disgraceful attack on press freedom in Norway - hard to lecture others eg Russia after such acts, skriver Richard Milne, Norden-korrespondent for Financial Times.

- Redaktøren for BarentsObserver får sparken. Same mann som stod opp for pressefridom for ei lita tid sidan. Sjukt, skriver leder Emil André Erstad i Kristelig Folkepartis ungdom.

Snudde i saken

Avisa har vært drevet under Barentssekretariatet i 12 år, og publiserer nyheter om barentsregionen på engelsk og russisk. Det siste året har staben jobbet for redaksjonell uavhengighet, noe som styret i utgangspunktet var positive til.

Bakgrunnen er at avisa de senere årene har gått i en stadig mer uavhengig og meningsbærende retning, fra starten som en ren nyhetsportal. Den tilspissede mediesituasjonen i Russland, som medfører at staben ikke kan rapportere derfra fordi de også er ansatte i sekretariatet, har også medvirket til ønsket om uavhengighet.

Imidlertid snudde de i saken, og begrunnet det med at Utenriksdepartementet ikke ville være med på å finansiere et uavhengig medium. UD har i etterkant understreket at de støtter at avisa skal undertegne Redaktørplakaten, og med det løsrive seg fra politisk styring.

For tiden har styreleder Stig Olsen engasjert en uavhengig part for å gjennomgå spørsmålet om redaksjonell frihet. Han skal etter planen levere sin anbefaling i starten av oktober.

Lederstrid

Sekretariatsleder Pia Svensgaard er for tiden sykemeldt etter å ha fått en mistillitserklæring fra de ansatte. Denne konflikten har pågått parallelt med spørsmålet om BarentsObserver, som kom på bordet før hun tiltrådte.

Laila Fallan Dalhaug er konstituert leder for Barentssekretariatet.