Gå til sidens hovedinnhold

Nord-Norgebanen er et så uvanlig viktig prosjekt at slik argumentfri propaganda ikke kan få stå uimotsagt

Artikkelen er over 1 år gammel

Nordland SV svarer Tor Arne Strøm i dette leserbrevet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartipolitiker Tor Arne Strøm er i flere aviser ute og advarer mot å jobbe for Nord-Norgebanen. Strøm er kategorisk på at prosjektet er urealistisk, og mener det kan komme i veien for andre prosjekter. Argumentasjonen består altså kun av to ting: for det første at han selv syns prosjektet er urealistisk, og for det andre at man kan ikke få alt man peker på.

Såpass tynn argumentasjon burde man i utgangspunktet bare la ligge, men når vi likevel svarer ham er det fordi Nord-Norgebanen er et så uvanlig viktig prosjekt at slik argumentfri propaganda ikke kan få stå uimotsagt.

Strøms første argument, at Nord-Norgebanen er urealistisk, er kun hans egen oppfatning. Jernbanedirektoratet, som har gjort utredningen, er ikke enig. De regner opp en lang rekke positive sider med prosjektet, og anser det for fullt mulig. Så påpeker det at med deres regnemetode vil Nord-Norgebanen bli samfunnsøkonomisk ulønnsom. Er det at et samferdselsprosjekt er ulønnsomt tilstrekkelig til å kalle det urealistisk? På ingen måte. De aller fleste vei- tunnel-, bro- og jernbaneprosjekter er ulønnsomme.\

Faktisk er det i begrenset grad relevant hvorvidt prosjektet er lønnsomt eller ikke. Dobbeltspor på Ofotbanen er beregnet å gi en samfunnsnytte på 2,05. Det vil si at for hver krone som investeres får samfunnet igjen det dobbelte. Likevel står det ikke maskiner og stanger for å komme til og legge et ekstra spor. Derimot ligger ferjefri E39 inne i NTP.

Vegvesenet beregner kostnaden til 340 milliarder, altså nøyaktig tregangen av Nord-Norgebanen, med usikker samfunnsøkonomisk nytte. Det er interessant at Strøm ikke bruker pondusen sin til å kritisere dette prosjektet, som har langt mindre nasjonal interesse til en langt høyere pris, men i stedet velger å snakke ned et prosjekt i sin egen landsdel.

Det Strøm etter sine år på Stortinget burde ha skjønt er at politisk press virker. Ferjefri E39 ligger inne i planene fordi et samlet vestland drev fram prosjektet. De kritiske røstene fikk beskjed om å tie, og så snakket vestlendingene høyt og lenge om hvor viktig ferjefri E39 var. Hadde vestlendingene vært splittet i sin kamp, ville de aldri nådd frem, så lærdommen Strøm bør trekke av dette er at ingenting er «urealistisk», hvis man jobber samlet for det.

Strøms andre poeng er at andre prosjekter kan bli skadelidende. Han regner deretter opp en rekke prosjekter han selv syns er viktigere enn Nord-Norgebanen, deriblant oppgradering av Nordlandsbanen og fergefri E6. Nordlandsbanen stod ferdig i 1962, og standarden har ikke blitt vesentlig forbedret siden det. Ideen om at andre prosjekter skal hindre oppgradering av Nordlandsbanen fremstår da som rent pølsevev.

Vi la fra oss ideen om Nord-Norgebanen i 1992, og igjen i 2012, men det kom ingen midler til oppgradering av jernbanen i nord likevel, og ikke til fergefri E6 heller. Det som er urealistisk er å tro at bare fordi vi legger fra oss drømmen om mer jernbane skal Stortinget slutte å ignorere oss. Ingen har noensinne fått et prosjekt inn i NTP ved å stå med lua i hånda slik Strøm mener vi skal.

Nord-Norgebanen er ikke bare realistisk økonomisk og teknisk, den er også en absolutt nødvendighet for å fjerne titusenvis av vogntog fra veiene slik at vi kan nå våre klimforpliktelser. Den er en nødvendighet for å redusere privatbilisme og flyreiser i nord. Den er nødvendig for å sikre rask og trygg transport av de enorme, og hurtig voksende, mengdene fisk vi skal ha ut av landsdelen. Den er også nødvendig for å knytte sammen større bo- og arbeidsmarkedsregioner, sikre ny giv og utvikling av næringsliv og industri, skape nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i nord, samt for å gi hele landsdelen troen på at vi virkelig er den fremtidens region vi stadig hører om i festtaler.

Nord-Norge kan bli landets viktigste landsdel, men det krever flere ting: for det første at vi slutter å snakke ned prosjekter som kan løfte oss opp, for det andre at vi står sammen og kjemper for de store og tunge gjennomslagene, og for det tredje at vi har selvtillit og pågangsmot nok til å ikke gi oss når tvilerne kommer på banen og skal definere hva som er «realistisk». Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet.

Christian Torseth, leder, Nordland SV

Vegard Lind-Jæger, ordførerkandidat, Narvik SV

Kommentarer til denne saken