Nordnorsk næringsliv skaper verdier og arbeidsplasser som aldri før. Vi er i front innenfor enkelte næringer, som sjømatnæringen, og eksporter stadig mer ut av landet. Det siste gjelder ikke bare sjømat, men også petroleum, metall og kjemiske produkter. På den måten er bedriftene i landsdelen med på å dekke behov andre steder i verden, og ikke bare hos oss. «Mat i magen» er det fremste eksemplet, men mye annet av det som produseres her er viktige innsatsfaktorer til produkter vi er avhengige av. Mobiltelefoner og datamaskiner er eksempler på noe som har blitt allemannseie nesten overalt i verden.

Fornybar energi har i lang tid vært et fortrinn for oss, og med overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi blir konkurransefortrinnet enda større. Etterspørselen etter produkter med lavt klimauttrykk vokser fra dag til dag, og nye grønne løsninger og forretningsområder utvikles innenfor transportsektoren, ulike næringer og i husholdningene. Høy industriell, teknologisk og digital kompetanse støtter opp om denne utviklingen, og gir oss et mulighetsrom som er formidabelt.

Få ungdommen til å bli

Men skal vi greie å realisere mulighetene og satse framover trenger vi flere folk, som enten kan skape nye gründerbedrifter eller være med på å utvikle dagens bedrifter.

Dagens ungdom er utvilsomt en viktig av del av løsningen. Skal vi greie å beholde dem i landsdelen må de bli kjent med mulighetene som ligger her, og vi må fortelle dem hvor viktig de er for utviklingen her nord. Først da kan vi forvente et ekte engasjement og bidrag fra dem.

Mange tanker er ikke tenkt

Men vi trenger langt flere enn bare ungdommen; vi trenger alle som har nytenking og skaperkraft lengst fram i pannebrasken. Vi vet at mange andre går rundt med en gründer i magen, og vi vet om bedrifter som ønsker å satse på nye forretningsområder, nye markeder eller ønsker å gjøre andre strategiske veivalg.

Fellesnevneren for mange av dem er at de ikke tørr, fordi de ikke vet hvordan de skal komme seg dit. Til sist er det sånn at hvis vi skal få fram de gode ideene, så trenger vi at folk finner sammen, i nye konstellasjoner og samarbeid. Til det trenger vi gode arenaer.

Og det er her vi er i kjernen til Arctic Innovation Week:

Folk trenger folk

Med uka ønsker vi å vise ungdommen alt det positive som skjer her nord; vi ønsker å bidra til at de skal tenke: «det er her vi vil bli, det er her vi kan gjøre en forskjell». I tillegg ønsker vi å vise alle som ønsker å starte eller utvikle egen bedrift at de er slett ikke alene. Det står en kø av hjelpere der ute, som heier på og løfter fram personer og bedrifter som ønsker å ta skrittet ut og skape noe nytt. Det omfatter alt fra Innovasjon Norge, fylkene, gründerhjelpen i kommunene, inkubatorer og næringshager, til banker og investorer.

Og kanskje aller viktigst; med så mange nysgjerrige, nytenkende og nyskapende personer og virksomheter involvert, ligger alt til rette for at dette kan bli en særdeles viktig møteplass for innovasjon og entreprenørskap.

Mange står bak

Det er mange å takke for at vi nå kan arrangere Arctic Innovation Week. Bak arrangementene står videregående skoler, universitet, næringshager, inkubatorer, kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, stiftelser som Ungt entreprenørskap, enkeltbedrifter og mange, mange flere.

Takk til alle.