De fem nyansatte blir del av rektors ledergruppe, det skriver Nord universitet i en pressemelding.

– Fra januar starter vi opp med en ny ledergruppe med fem nye høykompetente ledere som skal lede fakultet og avdelinger. De skal overta etter fem dyktige ledere som i dag har disse stillingene. Jeg er svært glad for ansettelsene. Nå får vi en sterk ledergruppe ved Nord universitet, som skal bygge videre på det som allerede er skapt og lage et sterkt universitet, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Disse fem har kapret seg stilling ved Nord universitets ledelse:

Som ny prorektor for forskning og utvikling er Ketil Eiane ansatt. Han er i dag prorektor for strategi og omstilling ved Nord universitet. Eiane er tidligere dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur og som professor i marin økologi ved samme fakultet.

Mette Sørensen er ansatt som ny dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Sørensen er i dag prodekan for forskning og professor i akvakultur ved samme fakultet. Sørensen har doktorgrad i husdyrernæring, med fisk som spesialområde.

Elisabet Ljunggren er ansatt som ny dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun er i dag prodekan for forskning og utvikling, og professor i organisasjon og ledelse ved samme fakultet. Ljunggren har 25 års erfaring som forsker og forskningsleder på Nordlandsforskning. Hun har ekonomie doktorgrad fra Umeå Universitet, og har kjønnsperspektiver på entreprenørskap og innovasjon som sine forskningsinteresser.

Gøril Ursin er ansatt som ny dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Hun er førsteamanuensis i helsevitenskap og fungerer i dag som studieleder for master ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Ursin er utdannet innen sykepleie og helsefremmende arbeid, og har doktorgrad i sosiologi.

Gry Agnete Alsos er ansatt som ny dekan for Handelshøgskolen. Alsos er professor ved Handelshøgskolen og leder for Engage-senteret ved Nord universitet. Tidligere har hun vært forsker og administrerende direktør ved Nordlandsforskning og visedekan på Handelshøgskolen. Alsos har doktorgrad i økonomi.

Stolt over høy kvinneandel

Styreleder Vigdis Moe Skarstein sier hun gleder seg til de nye kollegene er på plass.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med dem og til å se hvordan de sammen med rektor og resten av ledergruppa skal utvikle Nord universitet og bidra til å nå våre strategiske mål. Jeg er dessuten stolt av at vi med denne ansettelsen får en høy andel av kvinnelige toppledere, sier Skarstein.