Nord Universitet hentet inn oppdrettssjef for å knytte havbruksnæring tettere opp mot forskermiljø: – Han sa svært kjapt ja til oss