Nesten 270 innspill om Nesna, mange fykter at barnehager og skoler ikke får tak i nok pedagoger

Barnehagestyrere i Vefsn og oppvekstsjefer på Helgeland med klart signal om studiested Nesna og konsekvensene av å legge ned.