I Nordland velger 60 prosent av elevene yrkesfag motsetning til Oslo og Viken hvor andelen yrkesfagelever kun er 10 prosent.

De nordiske landene kommer til å mangle 350 000 fagarbeidere i løpet av få år. Det er enorme store investeringer som skal gjøres i forbindelse med det grønne skiftet og mangel på fagarbeidere kan stå i veien for at man lykkes med dette. Mangel på fagarbeidere kan også resultere i at man ikke får gjennomført mer enn ett stort prosjekt av gangen. Dette er krise med tanke på alle prosjektene som er på trappene, med blant annet havvind og batterifabrikker.

Nordisk råd etterlyser et samarbeid for å utdanne flere fagarbeidere. Her kan Nordland få en nøkkelrolle. Vi har i stor grad utdannet fagarbeidere og er de første i Norden som har innført læreplassgaranti.

Nordland fylkesting vedtok i 2019, som landets første fylkeskommune, å innføre en læreplassgaranti for elever i videregående opplæring. Det innebærer at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått VG2, er garantert læreplass i en lærebedrift i Nordland. Det er en trygghet for den som tar yrkesfag og ikke minst et virkemiddel for å skaffe Nordland kompetent arbeidskraft.

I helga skjer det noe historisk. Da kan 14 kvinner sette utfor i skiflygingsbakken i Vikersund under Raw Air. Dette har vært en lang kamp og det er på høy tid at også kvinner kan delta på denne arenaen!

Det skjer også noe historisk i Rana til høsten. Nordland er det første fylket som kan tilby en kombinasjon av yrkesfag og toppidrett. 10 elever vil få muligheten til å kombinere utdanning med toppidrett i hopp ved Polarsirkelen videregående skole. Dette er et prosjekt som oppsto i forbindelse med etableringen av det nye hoppanlegget i Fageråsen, noe hoppmiljøet i Rana er veldig fornøyde med. Etter hvert vil denne kombinasjonen tilbys på alle videregående skoler i Nordland. Selvfølgelig skal det være mulig å utdanne seg til snekker eller rørlegger samtidig som man satser på toppidrett.

Nordland fylke har satset på fagarbeideren, noe som hele Norden etterspør. Selvfølgelig skal vi være villig til å inngå et samarbeid om yrkesfagutdanning og dele av våre erfaringer.

Linda Eide
Fylkestingsrepresentant Arbeiderpartiet