Gå til sidens hovedinnhold

Nordland fylkeskommune brukte 212 millioner kroner mindre enn forventet – Koronapandemien var den avgjørende årsaken til mindreforbruket

Positivt resultat for Nordland fylkeskommune i 2020.

Etter et svært moderat lønnsoppgjør, lavt rentenivå, koronapakker fra regjeringen og en betydelig reduksjon i reisekostnader brukte Nordland fylkeskommune mindre enn ventet i 2020. Koronapandemien var den avgjørende årsaken til mindreforbruket. Dette skriver de i en pressemelding.

– Lavt lønnsoppgjør, lavt rentenivå og lave reisekostnader er indirekte og direkte følger av koronapandemien, og selv om vi hadde lagt inn en buffer på rentekostnadene, var ikke de andre forholdene mulig å spå da vi la budsjettet i 2019, sier Svein Eggesvik, nestleder i fylkesrådet i Nordland.

Mindreforbruket i 2020 ble 212 millioner kroner større enn budsjettert.

Noe av pengene allerede brukt

Deler av summen ble disponert allerede da høststormen tok Nevernes bru 21. september i fjor. Vel 33 millioner kroner går derfor til leie av den midlertidige brua fra Statens vegvesen. Ny bru er også inne i framtidige investeringsbudsjetter, med 123 millioner kroner. Mindreforbruket i 2020 gjør slike prosjekter enklere å gjennomføre, ifølge Eggesvik.

– 2020 var et spesielt år, og 2021 har startet på samme måte, men vi kan selvsagt ikke regne med at dette kommer til å skje hvert år. Vi har fått ekstra koronaoverføringer fra staten for å dekke opp for tapte inntekter, spesielt på samferdsel, og uten de pengene ville vi nok ha endt opp med underskudd, sier fylkesråden.

Mindreforbruket skal komme befolkningen i Nordland til gode, lover Eggesvik. Nå arbeides det aktivt med hvordan 134 millioner kroner i mindreforbruk fra avdelingene skal brukes.

– Vi skal bygge nye skoler i Narvik og i Mosjøen, og dette er store investeringer på flere milliarder kroner. Vi ser derfor på muligheten for å få et lavere låneopptak på disse skolebyggene, sier Eggesvik.

I tillegg kommer en rekke bruer som må utbedres, veiprosjekter og det grønne skiftet innen kollektivtrafikken. Det er ikke mangel på gode investeringsprosjekter som venter, ifølge nestlederen.

– Mindre penger brukt på lån og rentekostnader gir mer penger til drift, så for meg er dette isolert sett gode nyheter, sier Eggesvik.

Nye koronapakker

Den endelige disponeringen av pengene blir behandlet av fylkestinget i juni, og fylkesrådet jobber også nå med nye koronapakker til arbeids- og næringslivet. Eggesvik sier at dette vil bidra til at Nordland kan komme seg bedre ut av koronakrisen enn vi ellers hadde gjort.

– Ja, vi må ha midler til å gi arbeidslivet nye koronapakker, og nå kan det ekstra overskuddet bidra til alt fra drahjelp til næringslivet til høyere aktivitet på byggefronten. Da vil vi være med å holde flere i arbeid i Nordland, mener Eggesvik.

I tillegg håper han at noen av midlene også kan finansiere kompetansetiltak for innbyggere og næringslivet i Nordland.

– Dersom også fylkestinget ønsker å vedta slik bruk av overskuddet, så er målet at det skal gjøre næringslivet i fylket vårt mer konkurransedyktig også på litt lengre sikt. Uansett bruk er det helt åpenbart at dette vil komme innbyggerne våre til gode, og ingenting er bedre enn det, sier Eggesvik.

Kommentarer til denne saken