Fylkesrådet syr i disse dager sammen budsjett og økonomiplan for de neste fire neste årene. Inntektstapet er på 459 millioner kroner. Totalt gir det nesten ti prosent nedtrekk i tjenestene til nordlendingene.

Da fylkesrådet samlet gruppeledere og administrasjon til økonomiplankonferanse, var det ett tydelig budskap. Inntektstapet er på 459 millioner kroner. Det gir nødvendigvis føringer i de politiske prioriteringene.

– Alle sektorene vil merke dette, forteller fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen i en pressemelding.

Må spare i alle sektorer

Og når Torgersen snakker om sektorer, er det hele tjenestetilbudet som Nordland fylkeskommune gir til befolkningen og kommunene i Nordland det er snakk om.

– Vi må redusere i samferdselssektoren. Det vil gå hardt ut over vedlikehold på vei, der vi allerede har etterslep på standarden på fylkesveiene. Vi må kutte i utdanningssektoren. Det betyr eksempelvis samordning av tilbud, som vi ikke kan tilby på alle skolene. Og det betyr kutt i utviklingsmidler til kommunene som legger til rette for næringsutvikling. Bare for å nevne noe, underbygger fylkesråd Torgersen.

Ti prosent inntektstap

Det totale driftsbudsjettet til Nordland fylkeskommune er på litt under fem milliarder kroner i 2018. Inntektstapet på 459 millioner kroner gir altså et kutt på nær ti prosent, i perioden 2017–2022.

– Som i all annen husholdning, så må utgiftene tilpasses inntektene. For oss betyr de statlige kuttene til Nordland fylkeskommune, at vi må redusere tilbudene. Det er svært beklagelig, men det er eneste mulighet. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, avslutter Torgersen.