Fylkeskommunen hadde som mål å redusere sine utslipp med 30 prosent innen 2020. Klarer bare 15 prosent

Nordland fylkeskommune har satt som mål at de skal redusere sine utslipp med 30 prosent innen 2020, men de klarer bare 15 prosent.