Tirsdag la regjeringen frem forslag til grunnrenteskatt på havbruk. Nordland Høyre mener forslaget ikke er godt nok. Vi må ha et skatteregime som gir aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, ikke bygger ned næringen.

Regjeringen startet prosessen i feil ende, gjennom å foreslå grunnrenteskatten uten noen forhåndsvarsel eller dialog med havbruksnæringen. For de som rammes kom dette som lyn fra klar himmel, da regjeringspartiene Ap og Sp var imot skatten før valget. Dette er et brudd på en norsk tradisjon om brede forlik på skatt og forutsigbarhet for bedriftene våre. Regjeringen har ikke tatt innover seg de innspill som kom i høringen, heller ikke de konsekvenser som forslaget gir. Det mener vi er skuffende.

Høyre er positive til at havbruksnæringen også skal bidra mer til fellesskapet og kommunene. Forslaget som regjeringen kommer med setter arbeidsplasser og lokalsamfunn i fare langs kysten. Det kan ikke Høyre være med på. Derfor må regjeringen utrede flere modeller og gjøre en grundigere jobb til beste for fellesskapet, bedriftene og lokalsamfunnene.

Vi mener at Stortinget må ta grep og kreve at flere modeller utredes. Vi mener at Stortinget særlig må vurdere inntektsgradert produksjonsavgift.

Vår sjømatnæring er verdensledende, og skal fortsatt være det! Derfor er viktig for Høyre å lytte til de med skoene på. For næringen selv sier de kan bidra mer, men at de trenger forutsigbarhet. For Høyre er det viktig at næringen beholder konkurranseevnen.

For når det meldes om at investeringer legges på is og ordrebøker blir tomme rammes ikke bare havbruksnæringen, men hele lokalsamfunn. For langs hele Nordlandskysten er havbruksnæringen vår distriktspolitikk. Den holder lys og liv i bygder og byer. En slik skatt rammer ikke bare næringen, men hele lokalsamfunnet.