Det er av en pressemelding sendt ut av Kim Andre Haugan Schei på vegne av Nordland Senterparti, det fremgår at Nordland Sp vil fremme et forslag om å skrote foretaksmodellen.

– I lys av utfordringene som man nå ser rundt Helse Nord fremmer Senterpartiet et forslag om uttalelse hvor vi vil be om at foretaksmodellen skrotes, sier Haugan Schei, og fortsetter:

– Med helseforetaksloven ble sykehusene forpliktet til å følge regnskapsloven. Drift og pasientbehandling må gå i overskudd, for å få råd til å investere. Med innføring av loven mistet vi også vår demokratiske mulighet til å kunne påvirke tilbudet. De viktigste sykehusbeslutningene tas bak lukkede dører i foretaksmøter. Ansvar for svikt i pasienttilbudet eller upopulære sykehusbeslutninger skyves fra helseministeren og ned på de regionale helseforetakene.

Haugan Schei fortsetter med å vise til at at foretakene i Nord-Norge går med underskudd, og mener dette skyldes en systematisk underbudsjettering over år.

– Helseforetakene i Nord-Norge sliter med store økonomiske «underskudd». Den systematiske underbudsjetteringen av helseforetakene over år har ført til en utarming og sentralisering av tilbudene. Viktig fagpersonell slutter, ventetider for pasientene øker og det må prioriteres mellom forsvarlig drift, vedlikehold av utstyr, nye investeringer og beredskap. Vi har endt opp med stengte fødeavdelinger, for få sykehussenger, for høyt belegg, og for korte liggetider. Høyt press på personalet resulterer i tap av fagpersonell med erfaring.

Pressemeldingen avsluttes med at Nordland Senterparti inviterer Nordland fylkesting til å bli med på følgende vedtak:

«Nordland fylkesting mener at regjeringen må gi arbeidet med endring i styringen av sykehusene den høyeste prioritet, og snarest mulig skrote helseforetaksmodellen! Vi må sikre vedvarende fullfinansiering av sykehusene. Finansieringsmodellen for sykehus må skille mellom drift og investering, og store sykehusinvesteringer må prioriteres og fullfinansieres gjennom statsbudsjettet. »

Les også:

Les også

Anita Sollie og seks av Høyres ordførerkandidater: Lokalsykehusene i nord er under angrep

Les også

SV sier nei til kutt i akutt- og intensivberedskapen i nord

Les også

Åpnet brev til Helse Nord-styret fra 35 leger i Nord-Norge: Fra kommunenes og befolkningens side er det stor grunn til uro for Helse Nord sin tilnærming til de utfordringer vi står overfor