Det handler om framtidas sykehus og fødetilbud på Helgeland: Slik løste de det ved UNN Narvik og UNN Harstad

I Helse Nord viser fasiten at det heller er regelen enn unntaket å beholde lokalsykehusene og i stor grad fødetilbudene, når ny sykehusstruktur legges.