[AVISA NORDLAND:] Fylkesrådet bevilger 845.000 kroner til gjennomføring av prosjekt Utvikling av Svartisen. Det skriver Nordland fylkeskommune på sine egne hjemmesider.

Toppattraksjon i Nordland

- Målet er å gjøre Engenbreen til en topp-attraksjon i Nordland som begeistrer besøkende. Prosjektet skal også styrke lokal kompetanse i Meløy for framtidig opplevelsesbasert reiseliv, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Hun håper prosjektet skal skape grunnlag for utvikling av nye bærekraftige opplevelser knyttet til Svartisen.

Har vyer

Og det er liten tvil om at kommunen har vyer og ambisjoner for Svartisen som reiselivsprodukt. I reiselivsstartegien som er vedtatt både av reiselivsnæringen og Meløy kommune heter det at «Et hovedmål for reiselivsutviklingen i Meløy er at Svartisen skal utvikles som et signaturprodukt for reiselivet i Nordland og Nord-Norge. Dette vil posisjonere Meløy i arbeidene for å utvikle Nordland og Nord-Norge som reisemål, og derved styrke utgangspunktet for reiselivet i Meløy på bred basis.»